1. Generelle vilkår

Disse salgsvilkårene gjelder for kjøp av billetter til arrangementer arrangert av Østgaard Event AS. Ved å kjøpe billett aksepterer du disse vilkårene.

2. Bestilling og betaling

Billetter må bestilles gjennom vår nettside. Betalingen må gjennomføres ved bestilling. 

3. Levering

Beskjed om mottatt betaling og dermed tilgang til arrangementet blir sendt elektronisk til din oppgitte e-postadresse umiddelbart etter betaling.

4. Priser

Alle priser er inkludert eventuell merverdiavgift (MVA), men kan være eksklusiv andre gebyrer eller avgifter. Østgaard Event AS forbeholder seg retten til å endre prisene uten forvarsel. 

5. Avbestilling og refusjon

Kjøpte billetter kan ikke avbestilles. Det vil derfor ikke bli gitt refusjon ved avbestilling. 

Dersom arrangementet avlyses eller endres vesentlig av Østgaard Event AS, vil du ha rett til refusjon som beskrevet i punkt 9 Rett til heving, eller andre relevante lover og forskrifter.

6. Endringer i arrangementet

Østgaard Event AS forbeholder seg retten til å gjøre endringer i programmet, tidspunkt, sted, eller andre aspekter av arrangementet. Slike endringer gir ikke automatisk rett til refusjon. E-post om endringer vil bli sendt til e-postadressen oppgitt ved bestilling.

7. Ansvarsfraskrivelse

Østgaard Event AS er ikke ansvarlig for eventuelle personlige skader eller tap av eiendeler under arrangementet.

8. Personvernerklæring

Personopplysninger behandles konfidensielt i samsvar med vår personvernerklæring, som er tilgjengelig på vår nettside.

9. Rett til heving

Dersom Østgaard Event AS bryter vesentlige deler av avtalen, eller det foreligger en mangel ved arrangementet som ikke rettes innen rimelig tid etter at Østgaard Event AS er blitt varslet om dette, har du rett til å heve kjøpet. Du må varsle Østgaard Event AS per e-post om hevingen innen rimelig tid etter at grunnlaget for hevingen ble kjent eller burde ha blitt kjent.

Ved heving av kjøpet vil alle betalte beløp, inkludert eventuelle gebyrer, bli refundert til deg innen 14 dager fra hevingen er mottatt. Østgaard Event AS har rett til å trekke fra et beløp som tilsvarer verdien av de tjenestene som allerede er nyttet før hevingen fant sted.

Kundens eventuelle rettigheter etter forbrukerkjøpsloven påvirkes ikke av disse salgsvilkårene.

10. Konfliktløsing

Eventuelle tvister mellom Østgaard Event AS og kunden skal først søkes løst i minnelighet. Hvis dette ikke lykkes, kan tvisten bringes inn for de ordinære domstolene.